Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

Sklep IntCamp.bydgoszcz.pl obsługiwany przez firmę:

IntCamp Bydgoszcz Krzysztof Piotrowski

NIP: 967-114-72-90

email: intcamp@intcamp.bydgoszcz.pl

tel: 668-316-879

 

 

Warunki dokonywania zakupów

 

Intcamp.bydgoszcz.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.intcamp.bydgoszcz.pl

 

Oferta i realizacja zakupów

 

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

 

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

 

Wszystkie ceny podawane w sklepie IntCamp Bydgoszcz są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

Reklamacje i gwarancje

 

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli IntCamp Bydgoszcz nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Zwroty

 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów:

 

IntCamp Bydgoszcz Krzysztof Piotrowski

email: intcamp@intcamp.bydgoszcz.pl

tel. 668-316-879

 

Postanowienia końcowe

 

IntCamp Bydgoszcz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

 

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: intcamp@intcamp.bydgoszcz.pl

 

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane IntCamp Bydgoszcz. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy.